fbpx
DOBRY DEN

O NÁS

 

Sme zariadenie sociálnych služieb, ktoré má so starostlivosťou o seniorov bohaté skúsenosti. Našou filozofiou je silné presvedčenie, že i seniori si zaslúžia šťastný a pohodlný život.

 

Vznik zariadenia

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Harmónia, n.o. OCEAN začala svoju činnosť 21.05.2013. Je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a zapísané  v registri poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja, ako poskytovateľ sociálnych služieb pobytovou formou.

Prevádzka v zariadení sociálnych služieb bola otvorená 01.10.2013, so sídlom Štefánikova 3013/65B, 905 01 Senica.

up01
Silvia-Pavlikova

Mgr. Silvia Pavlíková

Vedúca zariadenia, vedúca zdrav.úseku
Tel. kontakt: 0948 748 152
fontána

Klient je u nás najdôležitejší návštevník.
Nie on je závislý na nás, ale my na ňom.
Nie je vyrušením v našej práci. Je jej príčinou.
Nie je v našej práci cudzincom. Je jej súčasťou.
Starostlivosťou oňho mu nerobíme láskavosť.
On robí láskavosť nám tým, že nám poskytol tú možnosť.
(MAHATMA GANDHI)

Pracujeme pre Vašu spokojnosť
Jana Sudji

„ Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku iných.“

Bc. Jana Sudji

Vedúca prevádzkového úseku
Tel. kontakt: 0948 368 403
modra down

NAŠE SLUŽBY

  • ústavná starostlivosť
  • zdravotná starostlivosť
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • rehabilitačná starostlivosť

  • sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia
  • opatrovateľská služba
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • práčovňa a starostlivosť o bielizeň
  • upratovanie

  • osobný majetok
  • cennosti
  • záujmová činnosť
  • terapie
  • duchovná starostlivosť

modra down biela

CENNÍK

HO_cennik_2019
up01

PRED NÁSTUPOM

Aké doklady budem potrebovať počas pobytu v zariadení?

Pri Vašom príjme do zariadenia odovzdáte všetky doklady vrchnej sestre alebo sociálnej pracovníčke. Záleží, kto z nich bude robiť Váš prijímací pohovor. Všetky Vaše doklady a dokumenty sa zaevidujú, uložia do Vašej osobnej zložky alebo sa uzamknú do trezoru, tak ako je to zaznamenané v zmluve nášho zariadenia.

 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálne služby – založí sa do Vašej osobnej zložky.
 • Lekársky nález – potvrdenie od Vášho obvodného lekára o aktuálnom zdravotnom stave prípadne aktuálnu ordináciu liekov (nie starší ako 3 mesiace).
 • Laboratórne výsledky – výter z rekta, nosa a hrdla, KO, biochémia (hepatálne testy, vnútorné prostredie), BWR (nie staršie ako 3 mesiace).
 • Popis RTG pľúc (nie starší ako 3 mesiace).
 • Aktuálny nález kožného lekára (v prípade Vašej bezprostrednej hospitalizácii alebo vprípade Vášho prekladu z iného zariadenia).
 • Zdravotná karta – je majetkom obvodného lekára. Počas Vášho pobytu u nás bude Vaša zdravotná karta uzamknutá v kartotečnej skrini, aby bola v prípade potreby k dispozícii lekárovi.
 • Občiansky preukaz alebo doklad zo súdu o zbavení svojprávnosti – počas Vášho pobytu u nás budú Vaše osobné doklady uzamknuté v trezore, no budú Vám kedykoľvek na vyžiadanie vydané.
 • Kartička poistenca,
 • Preukaz ZŤP – zdravotne ťažko postihnutý (v prípade, ak Vám bol v minulosti vystavený).

Aké oblečenie a obuv si mám priniesť?

Prineste si so sebou to, čo ste zvykli nosiť doma. Podmienkou je, aby ste sa cítili dobre a pohodlne. A čo sa týka ročného obdobia, je potrebné si priniesť sezónne oblečenie (letné, zimné, …) Pamätajte na to, že počas pobytu pre Vás budeme pripravovať rôzne aktivity – pracovnú terapiu, skupinové cvičenie, výlety, vychádzky, oslavy, … . A samozrejme nesmieme zabudnúť na odpočinok a spánok – nočný úbor.

A obuv?

Tu sú prvoradé podmienky pohodlie a bezpečnosť. To znamená obuv na pobyt vonku, ale i pohodlné prezuvky – ako doma. Ak máte problémy s chôdzou, treba predovšetkým myslieť na Vaše bezpečie. V takomto prípade sa nám osvedčili športové sandále, ktoré sú ľahké, vzdušné a pevne fixujú nohu. Prezuvky typu šľapky alebo opätky sú v tomto prípade celkom nevyhovujúce. A na chladné dni uzavreté prezuvky s prackou. Pozn.: Ak by ste potrebovali pomôcku pri balení, môžete použiť náš šatňový lístok – viď príloha č.2.

Musím mať svoje oblečenie označené?

Označenie Vašich osobných vecí je dôležité. V našom zariadení Vám ponúkame kompletnú starostlivosť o Vaše oblečenie (pranie, žehlenie, drobné úpravy). A aby sa Vám Vaše veci z centrálnej práčovne vrátili, musia byť označené. Najistejším spôsobom je vyšiť si iniciálny alebo pre Váš špecifickú značku. Ďalším spoľahlivým spôsobom je nažehlenie značky na oblečenie, no tento spôsob je technicky náročnejší. Najjednoduchší spôsob označenia je fixkou na textil, no v tomto prípade sa značenie časom vyperie a označenie je nutné obnoviť.

Môžem si priniesť svoje rádio alebo TV?

Samozrejme. Jedinou podmienkou je, že všetky elektrospotrebiče, ktoré si prinesiete, musia byť v dobrom technickom stave. Po príchode do nášho zariadenia sa všetky Vaše osobné veci označia, vyfotia a zaevidujú do Vášho osobného majetku. Počas pobytu preberáte plnú zodpovednosť za používanie svojich elektrospotrebičov bez nároku na úhradu prípadne vzniknutej škody.

Musím mať všetky svoje veci označené?

Každá označená vec má svojho majiteľa. A keď nejaká vec nie je označená, nemôže sa vrátiť k svojmu majiteľovi. Preto Vám len môžeme odporučiť, aby ste si všetky Vaše osobné veci označili. Veľmi dôležité pre nás je označenie zubnej náhrady (ak ju klient používa). Zo skúseností vieme, že i zubná protéza sa z času zatúla a bez označenia je veľmi ťažké nájsť majiteľa. Preto ak nosíte zubnú náhradu, skontrolujte si, či ju máte označenú.

DAROVACIE TLAČIVO NA 2% Z DANE TLAČIVO

modra down

FOTOGALÉRIA

modra down biela
ODDYCH

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

—————

ČAKÁME NA OTÁZKY

 

Názov: Harmónia, n.o. Ocean
Telefonné čísla:

vedúca zariadenia

+421 (0) 948 748 152

vedúci zdravotného úseku

+421 (0) 948 748 152

ambulantná sestra

+421 (0) 948 748 161

sociálny pracovník

+421 (0) 948 748 159

recepcia

+421 (0) 948 748 150

smenová sestra 24h.

+421 (0) 948 748 155

vedúca prevádzkového úseku

+421 (0) 948 368 403

 

E-mail: info@harmoniaocean.sk, riaditel@harmoniaocean.sk
Facebook: www.facebook.com
TLAČIVO
TLAČIVO
vyhlaCC81senie.pdf
673.7 KiB
670 Downloads
Detaily